ظرافت -زیبایی - بالاترین بازتاب نوری -هدف ما در تولید

عضویت در خبرنامه
776
لیست قیمت ها

برای پرینت کلیک کنید

قیمت توضیحات نام محصول / کد
چراغ مشبک مدل کلاسیک


]چراغ 36*3    جهت سقف 60*60 طراحی شده  قاب مربوطه فلز با پانل جدا   (دو تکه)   لبه قاب مشکی یا سفید و پانل آن سفید (رنگ قاب و پانلل قابل تغییر) شبکه وکف چراغ  از المینیم آنادایز اروپایی با 2 عدد ترانس(2تایی و تکی)    ارتفاع چراغ 7 سانتیمتر   نصب آسان  ضمانت بالاست 18 ماه  است   



1 36*3 fpl / cl336fplsht








چراغ 36*4    جهت سقف 60*60 طراحی شده  قاب مربوطه فلز با پانل جدا   (دو تکه)   لبه قاب مشکی یا سفید و پانل آن سفید (رنگ قاب و پانلل قابل تغییر) شبکه وکف چراغ  از المینیم آنادایز اروپایی با 2 عدد ترانس  36*2 ارتفاع چراغ 7 سانتیمتر   نصب آسان  ضمانت بالاست 18 ماه  است   



 



2 36*4 fpl / cl436fplsht
1,096,000


 










چراغ 36*3 یا 4   جهت سقف 60*60 طراحی شده  قاب مربوطه فلز با پانل جدا   (دو تکه)   لبه قاب مشکی یا سفید و پانل آن رنگی (رنگ قاب و پانلل قابل تغییر) شبکه وکف چراغ  از المینیم آنادایز اروپایی با 2 عدد ترانس(2تایی و تکی)    ارتفاع چراغ 7 سانتیمتر   نصب آسان  ضمانت بالاست 18 ماه  است    



 




 





3 کلاسیک با قاب رنگی / cl436fplsht c








چراغ 36*3 یا 4 ...  جهت سقف 60*60 طراحی شده  قاب مربوطه فلز با پانل جدا   (دو تکه)   لبه قاب مشکی یا سفید و پانل آن سفید (رنگ قاب و پانلل قابل تغییر) شبکه  پرزماتیک با 2 عدد ترانس(2تایی و تکی)    ارتفاع چراغ 7 سانتیمتر   نصب آسان  ضمانت بالاست 18 ماه  است    شبکه قابل تغییر (اکرولیک شیری یا شفاف)



 



4 پرزماتیک fpl / cl436-336fplshp
مدل اورانوس


اندازه چراغ 30*30 *7 سانتیمتر 



بدنه فلزی شبکه و کف چراغ آنادایز اروپایی



بالاست 36*2 الکترونیکی 



ضمانت 18 ماه 



 این چراغ بخاطر اندازه مناسب و بازتاب نور زیاد و نصب آسان گزینه مناسب به جای چراغ متال میباشد



1 36*2 fml مشبک / ou236fmlsht


اندازه چراغ 30*30 *7 سانتیمتر 



بدنه فلزی شبکه طلق پرزماتیک یا شیری یا شفاف و کف چراغ آنادایز اروپایی



بالاست 36*2 الکترونیکی 



ضمانت 18 ماه 



 این چراغ بخاطر اندازه مناسب و بازتاب نور زیاد و نصب آسان گزینه مناسب به جای چراغ متال میباشد



2 36*2 طلق دار / ou236fmlshp


اندازه چراغ 60 *60   قابل نصب درتایل 



اندازه شبکه(پشت کار )45*45 (جهت سایر سقفها)



بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 2 عدد بالاست الترونیکی(36*2     



شبکه و کف چراغ آلمینیم آنادایز اروپایی



ارتفاع 7 سانتیمتر



دارای بیشترین بازتاب نور بخاطر رفلکتور مناسب 



ضمانت بالاست 18 ماه 



3 چراغ مشبک 36*4 / ou436fplsht-60*60








اندازه چراغ 60 *60   قابل نصب درتایل 



اندازه شبکه(پشت کار )45*45 (جهت سایر سقفها)



بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 2 عدد بالاست الترونییکی 



شبکه  طلقی پرزماتیک      یا شیری یا شفاف با درخاست



ارتفاع 7 سانتیمتر



مناسب برای مخیطهای بیمارستانی یا داروویی یا غذایی بهداشتی



ضمانت بالاست 18 ماه 



 



4 چراغ38*3 یا 4 طلقی / ou336- 436fplshp 60*60
930,000







اندازه چراغ 60 *60   قابل نصب درتایل 



اندازه شبکه(پشت کار )45*45 (جهت سایر سقفها)



بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 2 عدد بالاست الترونیکی(36*2   و 36*1 )  



شبکه و کف چراغ آلمینیم آنادایز اروپایی



ارتفاع 7 سانتیمتر



دارای بیشترین بازتاب نور بخاطر رفلکتور مناسب 



ضمانت بالاست 18 ماه 



 



5 چراغ 36*3 مشبک / ou336sht 60*60








اندازه چراغ 48*48 *7   روکار 



اندازه شبکه(پشت کار )45*45 



بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 2 عدد بالاست الترونیکی(36*2 



شبکه و کف چراغ آلمینیم آنادایز اروپایی



ارتفاع 7 سانتیمتر



دارای بیشترین بازتاب نور بخاطر رفلکتور مناسب 



ضمانت بالاست 18 ماه 



 



6 چراغ 36*4 روکار / ou436fplsht 50*50r
870,000







اندازه چراغ  48*48  *7 



اندازه شبکه(پشت کار )45*45 



بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 2 عدد بالاست الترونیکی(36*2 و 36*1     



شبکه و کف چراغ آلمینیم آنادایز اروپایی



ارتفاع 7 سانتیمتر



دارای بیشترین بازتاب نور بخاطر رفلکتور مناسب 



ضمانت بالاست 18 ماه 



 



7 چراغ 36*3 روکار / ou336fplsht 50*50r








اندازه چراغ 48*30  *7



اندازه شبکه 45* 27



بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 1 عدد بالاست الترونیکی(36*2 و 



شبکه و کف چراغ آلمینیم آنادایز اروپایی



ارتفاع 7 سانتیمتر



دارای بیشترین بازتاب نور بخاطر رفلکتور مناسب 



ضمانت بالاست 18 ماه 



 



8 چراغ 36*2 روکار / ou236sht r
مدل باران


اندازه چراغ 40*40  



دومنظوره روکار و توکار برای سقفهای 40*40 



بدنه چراغ آلمینیم اکسترود شده و آنادایز   



بالاست الکترونیکی



)شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی



بالاست الکترونبکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویض



نوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشود



این محصول تماما المینیمی و مناسب مناطق شمال و جنوب  کشور (ضد زنگ و رطوبت است)



1 36*2 fml / bar236fmlsht 40*40








ندازه چراغ 37*54



 روکار 



بدنه چراغ آلمینیم اکسترود طرح دار شده و آنادایز   



بالاست الکترونیکی



)شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی



بالاست الکترونبکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویض



نوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشود



این محصول تماما المینیمی و مناسب مناطق شمال و جنوب  کشور (ضد زنگ و رطوبت است)



 



2 چراغ 38*2 عرضی / bar236fmlsht h
880,000


این محصول همان 36*2 شبکه است تفاوت در شبه آن است



 این نوع شبکه با سفارش در تمام مدل های آبادیس قابل تعبیه است



3 36*2 fpl شبکه دابل / ab236shd h


 










اندازه چراغ 60*60 



دومنظوره روکار و توکار برای سقفهای 60 *60



بدنه چراغ آلمینیم اکسترود و طرحدار شده و آنادایز   



بالاست الکترونیکی(2 عدد)



شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی)



بالاست الکترونیکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویض



نوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشود



این محصول تماما المینیمی وضد زنگ و رطوبت است (خصوصا مناسب مناطق مرطوب کشور)




 





4 36*4 دومنظوره / bar436fplsht 60*40








اندازه چراغ 60*60 



دومنظوره روکار و توکار برای سقفهای 60 *60



بدنه چراغ آلمینیم اکسترود و طرحدار شده و آنادایز   



بالاست الکترونیکی(2 عدد) و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی)



بالاست الکترونیکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویض



نوع طلقی شفاف یا شیری این چراغ با سفارش انجام میشود



این محصول تماما المینیمی وضد زنگ و رطوبت است (خصوصا مناسب مناطق مرطوب کشور)




5 چراغ طلقی یا 436*3 / bar436-336fplshp 60*60








اندازه چراغ 60*60 



دومنظوره روکار و توکار برای سقفهای 60 *60



بدنه چراغ آلمینیم اکسترود و طرحدار شده و آنادایز   



بالاست الکترونیکی(2 عدد   36*2 و36*1)



شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی)



بالاست الکترونیکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویض



نوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشود



این محصول تماما المینیمی وضد زنگ و رطوبت است (خصوصا مناسب مناطق مرطوب کشور)




6 جراغ 36*3 / bar336fplsht 60*60








اندازه چراغ 97*37



 روکار 



بدنه چراغ آلمینیم اکسترود و طرحدار شده و آنادایز   



بالاست الکترونیکی(2 عدد)



شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی)



بالاست الکترونیکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویض



نوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشود



این محصول تماما المینیمی وضد زنگ و رطوبت است (خصوصا مناسب مناطق مرطوب کشور)




7 چراغ36*4 طولی / bar436fplsht l








اندازه چراغ 14 *97



 روکاربدنه چراغ آلمینیم اکسترود و طرحدار شده و آنادایز   



بالاست الکترونیکی(2 عدد)



شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی)



بالاست الکترونیکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویض



نوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشود



این محصول تماما المینیمی وضد زنگ و رطوبت است (خصوصا مناسب مناطق مرطوب کشور)




8 چراغ 36*2 طولی / bar236fplsht l
مدل ایساتیس

1

2

3
مدل الماس (انواع پانل ال ای دی)توکار


پانل 60*60 بدنه از الومینیم دیفیوزر کره و ماژول و درایور ایرانی  نور از کف(backlight)با طراحی منحصر بفرد فوقالعاده سبک 



مدل الماس ( پانل 60*60 ال ای دی)توکار / ALM 60*60 BL


پانل ال ای دی 30*30 مدل الماس با طراحی منحصر بفرد دارای قابلیت نصب با فنر نور از کف 



مدل الماس ( پانل 30*30 ال ای دی)توکار / ALM30*30 BL
مدل سهیل(انواع ال ای دی مربع روکار)


 54 واتbacklighمدل سهیل 60*60 روکار ال ای دی ارتفاغ پنج سانت نور از پشت 



مدل سهیل (ال ای دی )54 وات60*60 / SOH60*60BL54W
دفتر: لاله زار، پاساژ جواهری تلفن:33973717-33935852 پست الکترونیکی: shabenoor73@gmail.com